Praktische Oplossingen

Electronische aanvraag teruggave buitenlandse BTW

 

Sinds 2010 dienen bedrijven uit de Europese Unie die in een ander EU-land kosten maken de BTW over deze kosten electronisch terug te vragen. Onze klant pakte deze gelegenheid aan om het hele proces van invoer tot teruggave te digitaliseren.

 

Het doel van dit project was om het aanvraagproces zoveel mogelijk te automatiseren, waarbij de menselijke inbreng voornamelijk bestaat uit het controleren en eventueel aanpassen van de door de computer verwerkte gegevens. Het project bestaat hierdoor uit de volgende vieronderdelen: facturen digitaliseren, gegevens controleren, aanvragen versturen naar de belastingdienst en terugkoppeling van de belastingdienst verwerken.

 

Meer informatie over electronische aanvraag teruggave buitenlandse BTW >

 

 

Tijdsregistratie en toegangscontrole via biometrie

 

Voor uitzendbureaus is het van groot belang dat uitzendkrachten die gaan werken zijn wie ze zeggen en zich ten alle tijden kunnen aan- of afmelden. Onze klant werkte in het verleden met pasjes, maar merkte dat personen soms voor elkaar klokten of hun pasje vergeten waren. Deze problemen heeft EigenCode kunnen oplossen door in plaats van pasjes vingerafdrukken te gebruiken.

 

De klant gebruikte voor dit project al een door EigenCode ontwikkelde applicatie voor onder andere werving, selectie en planning. Hierdoor waren wij in staat om de nieuwe vorm van tijdsregistratie rechtstreeks in deze applicatie te integreren. Het project bestaat uit de volgende onderdelen: vingerafdrukken inlezen en in- en uitklokken.

 

Meer informatie over tijdsregistratie via biometrie >

 

Copyright © 2008-2010 EigenSteil

Home | Diensten | Oplossingen | Vacatures | Contact

 

EigenCode is een handelsnaam van EigenSteil B.V.